Egzoz gazı arındırma

Content
  • Ürün bilgileri

    Egzoz gazı arındırma: temiz motorlar daha iyi performans demektir

    Zararlı emisyonların limit değerleri giderek daha katılaşıyor. Bu değerlere uyabilme kabiliyeti yalnızca yakıtın mümkün olduğunca temiz yanması değil, aynı zamanda bir egzoz gazı arındırma işlemi de gerektirir. Modern bir dizelin azot oksit emisyonları artık 1990'lardaki tipik dizellerden %96 daha düşük. Bosch'un SCR katalizatörü (Seçkili Katalitik İndirgeme) ve Denoxtronic geri kalan bu kalan azotu %90'dan fazla azaltmaktadır. Dolayısıyla, bazı kentlerde temizlenmiş egzoz gazının ortam havasından daha temiz olması hiç de şaşırtıcı değildir.

     


     
  • Yüklemeler